Αμφίπολη- Φίλιπποι Καβαλάς- Καβάλα

Στην εποχή των Μακεδόνων η Αμφίπολις αναδείχτηκε σε ισχυρή πόλη του Μακεδονικού βασιλείου με εσωτερική αυτονομία και με σημαντική οικονομική και πολιτιστική άνθιση. Οι ανασκαφές έχουν αποκαλύψει μεγάλο μέρος από τα τείχη και ορισμένα από τα ιερά και τα ιδιωτικά και τα δημόσια κτήρια της πόλης. Μετά την κατάκτηση της Μακεδονίας από τους Ρωμαίους (168 π.Χ.) η Αμφίπολις ορίζεται πρωτεύουσα της Πρώτης Μερίδος της Μακεδονίας. 

Η Ρωμαϊκή Εποχή είναι για την Αμφίπολη περίοδος ακμής μέσα στο πλαίσιο της κοσμοκρατορίας των Ρωμαίων. Σταθμός της Εγνατία Οδού και πρωτεύουσα μιας πλούσιας ενδοχώρας, η πόλη αναπτύσσεται οικονομικά και πολιτιστικά. Γνωρίζει βέβαια καταστροφές και λεηλασίες αλλά με την υποστήριξη και των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, ιδιαίτερα του Αυγούστου και του Αδριανού, παραμένει ένα από τα σημαντικά αστικά κέντρα της Μακεδονίας ως την ύστερη αρχαιότητα. Η ακμή της πόλης αντικατοπτρίζεται στα μνημειακά κτήρια με τα ψηφιδωτά δάπεδα και τις τοιχογραφίες

Οι Φίλιπποι ήταν αρχαία πόλη της Ανατολικής Μακεδονίας με αρχικό όνομα Κρηνίδες, που βρίσκεται στο σημερινό νομό Καβάλας Ο Απόστολος Παύλος ίδρυσε στους Φιλίππους την πρώτη χριστιανικη Εκκλησία επί ευρωπαϊκού εδάφους. Η περιοχή των Φιλίππων κατοικείται τουλάχιστον από αυτόχθονες από την Νεολιθική Εποχή αδιαλείπτως. Η ιστορία του οικισμού των Φιλίππων αρχίζει στα 360/359 π. Χ. όταν άποικοι από τη Θάσο ιδρύουν την πρώτη πόλη, τις Κρηνίδες. Όταν στα 356 π.Χ.απειλούνται από τους Θράκες, ζητούν τη βοήθεια του Φιλίππου Β΄(πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου). Εκείνος, διαβλέποντας την οικονομική και στρατηγική σημασία της πόλης, την καταλαμβάνει, την οχυρώνει και τη μετονομάζει σε Φιλίππους.

8:00 Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη
9:30 Άφιξη στην Αμφίπολη επίσκεψη στα Μνημεία 10:30 Αναχώρηση από την Αμφίπολη
11:15 Άφιξη στους Φιλίππους
12:15 Αναχώρηση από τους Φιλίππους
12:30 Στάση Καβάλα για καφέ
13:30 Αναχώρηση από Καβάλα
15:30 Άφιξη στην Θεσσαλονίκη

διάρκεια 7,5 ώρες κόστος 230 € mini van 270 €